Werkwijze

 • U neemt contact op en we maken een afspraak bij u thuis.
 • Uiteraard wordt uw privacy te allen tijden gewaarborgd.
 • Afspraken leggen we schriftelijk vast.
 • In zes uitgebreide gesprekken vertelt u uw verhaal.
 De methode Huizing & Tromp is hierbij leidend.
 • (Delen van) deze gesprekken worden opgenomen 
en er worden aantekeningen gemaakt. Deze worden 
naderhand uitgewerkt.
 • U geeft eventueel nog andere documentatie (dagboek, geboortekaartjes, foto’s etc.)
 • Elk gesprek begint met correcties en aanvullingen op het verslag
van het voorgaande gesprek.
 • In totaal interviewen wij u ongeveer 15 uur.
 • De gesprekken hoeft u niet per se alleen te voeren.
Misschien wilt u dat samen met uw partner doen, 
of met een van uw kinderen erbij, of een andere vertrouwde persoon.

Praktisch
Tijdens ons eerste gesprek:

 • verstrekt u uw persoonlijke gegevens als naam en adres;
 • stellen wij een interviewschema op;
 • bespreken wij hoe wij tussentijds communiceren (e-mail, telefoon);
 • bespreken wij technische aspecten van het boek (harde kaft, oplage e.d.);
 • bespreken wij de mogelijkheid van geluidsopnames op cd (optioneel);
 • ontvangt u een tijdlijn en themalijst;
 • bespreken wij de tijdlijn en de themalijst;
 • ontvangt u een kostenbegroting en factuur;*
 • ontvangt u een schriftelijke overeenkomst ter ondertekening.

*wanneer tijdens ons eerste gesprek blijkt dat beschrijving en uitwerking van uw levensverhaal beduidend afwijkt van onze standaardofferte, dan ontvangt u vóór het tweede gesprek een nieuwe offerte ter inzage. Deze kan vervolgens voor aanvang van het tweede gesprek besproken en ondertekend worden.